Pokličite nas

041 270 251

Ljubljanska cesta 110

Domžale

9h - 17h

pon - pet

Davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč

Z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč se obdavči dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. Zavezanec za davek na dobiček je prodajalec zemljišča (fizična oseba). Napoved za odmero davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč mora zavezanec predložiti v 15 dneh po nastanku davčne obveznosti, katera nastane z dnem sklenitve pogodbe o prodaji. Napoved za odmero davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč zavezanec odda osebno ali po pošti in sicer pri finančnem uradu, kjer nepremičnina leži.

Davčna osnova je razlika med vrednostjo zemljišča ob odsvojitvi, zmanjšano za stroške odsvojitve, in vrednostjo zemljišča ob pridobitvi, povečano za stroške pridobitve. Kot stroški pridobitve oziroma stroški odsvojitve se štejejo stroški, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino, priznajo kot stroški odsvojitve oziroma stroški pridobitve kapitala.

Davčne stopnje znašajo:

•             25 %, če je od spremembe namembnosti v zemljišče za gradnjo stavb do prodaje minilo manj kot eno leto,

•             15 %, če je od spremembe namembnosti v zemljišče za gradnjo stavb do prodaje minilo eno do manj kot tri leta, in

•             5 %, če je od spremembe namembnosti v zemljišče za gradnjo stavb do prodaje minilo od treh let do vključno deset let..

Zakonske določbe o odmeri davka prenehajo veljati z dnem 1. 8. 2019. Prodaje zemljišč po 1. 8. 2019, tako ne bodo več obdavčene z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč.