Pokličite nas

041 270 251

Ljubljanska cesta 110

Domžale

9h - 17h

pon - pet

Obravnava poslovnih najemov s 1.1.2019

Poslovni najeme so do sedaj najemniki izkazoval le kot strošek najemnine. Najetih sredstev se v bilanci stanja ni izkazovalo.

Skladno s spremembo SRS pa bodo najemniki po 1.1.2019 sredstva v dolgoročnem najemu izkazovali med svojimi sredstvi, hkrati pa bodo izkazali celoten dolg iz pogodbe med obveznostmi. Najemniki po novem standardu ne bodo izkazovali stroškov najemnine ampak amortizacijo iz naslova pravice do uporabe sredstva in stroške obresti iz naslova izračuna obveznosti iz najema.

Omenjena novost veljala zgolj za dolgoročne najeme (čas najema več kot 1 leto) in za najeta sredstva višje vrednosti (več kot 10.000 EUR, pri čemer se upošteva vrednost novega sredstva), obvezna uporaba pa velja le za srednje in velike družbe in druge organizacije.