Pokličite nas

041 270 251

Ljubljanska cesta 110

Domžale

9h - 17h

pon - pet

Storitve

Naše storitve obsegajo:


 • Posredovanje pri prodaji ali nakupu
 • Posredovanje pri oddaji in najemu
 • Sestava prodajne pogodbe
 • Sestava najemne pogodbe
 • Sestava darilne, menjalne in druge pogodbe
 • Oglaševanje v medijih
 • Ogled nepremičnine
 • Sodelovanje pri pogajanjih/ura
 • Pridobitev zemljiškoknjižnih izpiskov
 • Pridobitev listin iz Geodetske uprave
 • Pridobitev potrdila o namenski rabi
 • Izdelava prevzemnega zapisnika s povzetkom dejanskega in pravnega stanja
 • Pridobitev lokacijske informacije za gradnjo, potrdila o predkupni pravici, kopij listin iz zbirke listin ali arhiva, izjav, itd.)
 • Seznanitev naročitelja in/ali tretje osebe s tržnimi razmerami za določitev cene nepremičnine
 • Fotografiranje nepremičnine
 • Primopredaja s spremembo podatkov pri vseh dobaviteljih
 • Izdelava dopisov, potrdil, pooblastil, izbrisnih dovoljenj
 • Hramba dokumentov, listin, ključev, ipd.
 • Svetovanje v zvezi z nepremičninami

 

Preverite tudi storitve naših partnerjev.